Vložki filtra

   Že v sam razvoj Multi – Barrier sistema (več-slojni sistem) so bili vključeni različni neodvisni inštituti za testiranje. Narejenih je bilo več analiz, korak za korakom pa se je izpopolnjevala tehnologija in koriščenje materialov, da lahko imamo danes in v prihodnosti obdržimo najvišji standard kvalitete in sigurnosti, katero PROaqua 4200 sistem vsekakor omogoča. Vse trditve, izjave in informacije o delovanju in kvaliteti temeljijo izključno na raziskavah in analizah.

Bakterijska membrana

Popolnoma odstranjuje: bakterije, parazite in mikroorganizme

 

 • filter sestavljajo: pore različnih velikosti, celulozni acetat visoke čistoče, polipropilen in silikon
 • materiali so medicinsko neoporečni, nimajo toksičnih lastnosti (USP test sterilnosti), proizvodnja pa se vrši pri stopnji čistoče 10.000 (USP)
 • obsežne kontrole gotovih proizvodov jamčijo potrebno varnost pri uporabi le-teh za sterilno filtracijo (glej LGA – testi)
 • heterogena dvojna membrana (0,45/0,2 µm) se uporablja tudi pri sterilni filtraciji vode, vodnih, toplotno-občutljivih hranilnih ter vitaminskih raztopinah, serumih, virusnih cepivih, frakcijah plazme in encimih
 • za sterilno filtracijo se uporabljajo membrane s porami velikosti 0,2 µm, ki zadržujejo bakterije in večje mikroorganizme. Tukaj je varnost na prvem mestu. Preboj odstranjenih mikroorganizmov v pitno vodo ni mogoč niti pri večjih menjavah pritiska vode
 • membrana je nameščena pred izhodnim vodom
 • enostavno se regenerira
 • življenjska doba je 5 let

Aktivno oglje

Popolnoma odstranjuje: organske snovi (npr. pesticide), halogene ogljikovodike, hormone, klor, viruse, neprijetne okuse in vonjave, itd.

 

 • aktivno oglje je nearejeno iz kokosove lupine
 • glavni značilnosti amorfnega oglja sta poroznost in velika notranja površina. Pod skenirnim elektronskim mikroskopom se odkriva bogastvo različno velikih kraterjev, špranj, por in kanalov. Te votline tvorijo t.i. notranjo površino aktivnega oglja, ki je ključna za zadrževanje raznih onesnaženj in nevarnih snovi. Večja je notranja površina, večja je kapaciteta filtracije. Samo trije grami dobrega aktivnega oglja imajo površino velikosti nogometnega igrišča 
 • delovanje temelji na principu adsorpcije in absorpcije

            - adsorpcija je proces, ki se dogaja medtem ko se plinska ali tekoča raztopina      akumulirata na površini nekega čvrstega materiala (aktivnega oglja). Na podlagi      privlačnih sil površine oglja, se umazanija in nevarne snovi, kot pri sili teže, privlačijo        in zadržujejo. Da bi bila adsorpcija učinkovita, morajo biti delci, ki se privlačijo,             manjši od velikosti por

            - absorpcija je proces, pri katerem se ena snov enakomerno pomeša z drugo snovjo

 • aktivno oglje se enostavno regenerira
 • življenjska doba je 5 let

Izmenjevalci ionov

Popolnoma odstranjuje: nitrate, nitrite, sulfate, vodni kamen (po potrebi), amonij, kalij

 

 • izmenjevalci ionov so materiali, ki so sposobni prevzeti ione (nabite delce) iz raztopin v okolici in jih zamenjati z ioni istega naboja, ter jih spustiti nazaj v raztopino
 • sestavljeni so iz tridimenzionalno mrežnih, neotipljivih makromolekul, ki predstavljajo nosilno snov („smola“), ter iz aktivnih zasidranih skupin molekul

 

            Primer odstranjevanja nitratov:

            - na zasidrane skupine molekul so vezani ioni klorida (anioni), t.i. ''protiioni''. Klorid        spada med mineralne snovi, ki so življenjsko potrebne za življenje in je sestavni del         jedilne soli (NaCl). Pri pretoku vode čez filter, se ioni klorida izmenjujejo z ioni            nitrata, ki ostanejo vezani na zasidrane skupine molekul

            - pri odstranjevanju vodnega kamna, amonija, kalija, itd., služijo kot „protiioni“ ioni        natrija (kationi), ki so tudi sestavni del kuhinjske soli (NaCl)

 

            Regeneracija:

 • izmenjevalci ionov PROaqua 4200 sistema se lahko regenerirajo, kar je pri običajnih proizvodih nemogoče – potrebna je menjava z novim filtrom
 • pri regeneracijskem procesu se skozi zasičeni izmenjevalec ionov prepuščajo prvotni „protiioni“ v ogromnih količinah. Potrebna je velika koncentracija sredstva za regeneracijo (kuhinjska sol), da se ioni „prisilijo“ na izmenjavo, ter tako spet postanejo funkcionalni (ta proces je nemogoče izvesti pri ostalih proizvodih na trgu – potrebno jih je zamenjevati z novimi)
 • regeneracija se lahko izvede preko 1.000-krat
 • življenjska doba vložka je več kot 25 let

REDOXOL granulat

Popolnoma odstranjuje: težke kovine (svinec, kadmij, nikelj, itd.), mikroelemente (železo, mangan, baker, itd.), radioaktivne delce (npr. uran), ter zmanjšuje vsebnost klora in bakterij

 

 • Redoxol je izreden medij za pripravo pitne vode
 • temelji na redoks – reakcijah različnih kovin in na principu katalitičnih reakcij
 • Redoxol proces se delno doseže skozi spontana procesa oksidacije-redukcije, ki se odvijata tudi v naravi. Posebno obdelana baker in cink reagirata z mnogimi drugimi anorganskimi snovmi in pri tem reducirata, tj. oksidirata
 • s kombinacijo Redoxol granulata in aktivnega oglja se povečujejo filtracijske lastnosti posameznih vložkov, kar imenujemo tudi Aktiv/Plus tehnologija
 • Redoxol vložki se enostavno regenerirajo
 • življenjska doba je 5 let

Dolomitno kamenje

Služi za obogatitev kisle ali z minerali siromašne vode z minerali kalcija in magnezija

 • Enostavno se regenerira
 • Življenjska doba je 2 leti

Gramozni filter

 

 • Gramoz filtrira sedimente in suspendirane snovi (usedline)
 • voda teče proti naslednjemu filtru enakomerno, torej naravno, kot v rečnem koritu – voda išče svojo pot
 • menjava ni potrebna