Tehnični opis

   PROaqua 4200 ponuja preko 100 različnih kombinacij, odvisno od stopnje onesnaženosti in nevarnih snovi v vodi, ter se prilagaja individualnim željama uporabnika.

 

Bakterijska membrana – popolnoma odstranjuje preostale bakterije, parazite in mikroorganizme

Redoxol volna preprečuje kaljenje že odstranjenih bakterij in mikroorganizmov

Smola za vodni kamen odstranjuje vodni kamen (mehčanje) in katione kot so amonij in kalij

ali

Dolomitno kamenje vodo obogati z minerali kalcija in magnezija

Selektivna nitrat smola odstranjuje anione kot so nitrati, nitriti, sulfati

Aktivno oglje

iz kokosove lupine odstranjuje organske spojine (pesticide), hormone, halogene ogljikovodike, klor, neprijetne okuse in vonjave

Redoxol - SM/Fe – Odstranjuje težke kovine (svinec, kadmij, nikelj, itd.), mikroelemente (železo, mangan, baker, itd.), radioaktivne snovi (uran) ter zmanjšuje vsebnost klora in bakterij

Gramozno korito - Odstranjuje usedline (suspendirane snovi) in sedimente

Regeneracijska komora – služi za vsipanje soli pri regeneraciji sistema

   Odločilni faktor pri filtraciji je konstantna, enakomerna in zelo nizka hitrost toka skozi posamezno barijero filtra, ki znaša 7 m/uro, pri pritisku 2 barov. Smer toka vode je vedno od spodaj navzgor, kar se imenuje filtracija z vhodnim tokom.

  

   Pretok vode je cca. 2,5 litra v minuti pri standardnih modelih, ter 4,5 litra v minuti pri modelih za profesionalno uporabo.

 

   Celoten Multi – Barrier sistem je potrebno vsakih 10 – 15 tednov regenerirati. Pri procesu regeneracije se izvaja avtomatsko izpiranje filtra  s pomočjo soli za regeneracijo. S tem se dezinficirajo vse eventualne bakterije in klice v posameznih komponentah,  bakterijska membrana  pa se očisti vseh filtriranih nevarnih snovi.

      

   Ti postopki omogočajo kvaliteto in varnost sistema, ter omogočajo vsem komponentam in vložkom filtra dolgoletno delovanje, kar minimalizira stroške vzdrževanja.

 

   PROaqua 4200:

  • za svoje delovanje ne potrebuje kemikalij,
  • ne potrebuje električnega napajanja,
  • ne proizvaja odpadne vode (1 liter vhodne vode = 1 liter pitne vode)
  • je zgrajen iz popolnoma naravnih materialov.