Odprava poliovirusov iz vode

Prof. Dr. med. Gert Frösner

Delovna skupina klinične virologije v Inštitutu Max von Pettenkofer, Inštitut za higieno in medicinsko mikrobiologijo Ludwig-Maximilians , Univerza iz Münchna

 

28. januar 2000

 

Izvleček iz 8-stranske analize:

 

V. Rezultat in ocena

 

   Izvedeno testiranje filtra PROaqua 4200, proizvajalca PROVITEC, je pokazalo, da je koncentracija poliovirusov, ki so bili prisotni v vodi pred testiranjem, po pretoku vode skozi  Multi Barrier sistem, zmanjšana za faktor 107 .

 

   Pri testiranju sta bila uporabljena 2 litra vode z ekstremno visoko koncentracijo poliovirusov  - 7,9 x 108 nalezljivih delcev virusa po milimetru (= 1.580.000.000.000 delcev virusa).

   Koncentracije virusa, ki je lahko prisotna v „običajni“ vodi pred filtriranjem, se ponavadi giblje na meji merljivosti. Zaradi tega je pogosto možno dokazati prisotnost virusov šele po zbiranju ogromnih količin vode. To dokazuje, da testirani sistem filtriranja, v skoraj vsaki situaciji, zanesljivo odstranjuje vse eventualno prisotne viruse.

 

   Dobljeni rezultati testiranja, torej zmanjšanje koncentracije virusov za faktor 107, so odlična vrednost. Pri testiranju običajnih dezinfekcijskih sredstev se zahteva, po pravilih testiranja, zmanjšanje koncentracije virusa samo za faktor 10 000.

   Zaradi tega je filter za pripravo pitne vode PROaqua 4200 proizvajalca PROVITEC izredno primeren za odpravljanje povzročiteljev bolezni iz pitne vode.

 

Podp.

Prof. Dr. G. Frösner