Sporočilo za javnost Regionalnega inštituta za analize Bayern

 

Oddelek za odnose z javnostjo

Št. pošte 3022

90014 Nürnberg

Telefon 0049 (0)911 655-4130

Filtri za vodo v podrobni analizi LGA – Bayern

   Filter za pripravo pitne vode PROaqua 4200, proizvajalca PROVITEC, je bil že v fazi razvoja v laboratorijih za analize redno testiran na delovanje proti različnim škodljivim snovem in onesnaženju v vodi. Analize jasno potrjujejo zanesljivost filtra PROaqua 4200 pri  odstranjevanju različnih škodljivih snovi, kot so na primer težke kovine (svinec, nikelj, itd.) ali organskih snovi, kot so na primer pesticidi ali nitrati.

 

   Pri daljši neuporabi filtra za vodo lahko pride do kontaminacije pitne vode.

 

   Strokovni tim LGA-ja pri filtru PROaqua 4200 izključuje to možnost. Skozi podrobne analize laboratorija za higieno in mikrobiologijo je že v fazi razvoja podjetje PROVITEC proizvedlo inovativno tehnologijo, s katero se vzdržuje mikrobiološka in higienska varnost. Za končnega uporabnika je ključnega pomena kvaliteta vode za pitje, kar je glavna lastnost filtra PROaqua 4200.

Strokovna izjava LGA Bayern

   Na dopis Ministrstva za razvoj in ekološka vprašanja regije Bayern, z dne 08.06.1998.

 

Vprašanje a)

 

Pod kakšnimi pogoji je testiran filter PROqaua 4200?

 

   V 700-litrski sprejemnik je bila natočena voda, ki je s pomočjo črpalke tekla skozi filter s hitrostjo 2 l/min. Pred tem so bili vzeti vzorci vode za namen testiranja, ki so bili označeni kot nulti ''0''.

 

   Po dogovoru s proizvajalcem, regeneriranje in vzdrževanje filtra ni bilo izvedeno, da bi lahko pod tako ekstremnimi pogoji dobili verodostojne rezultate o varnosti, delovanju in kvaliteti filtracije filtra PROaqua 4200.

 

Vprašanje b)

 

Kakšne vrste voda je bila  uporabljena za analize?

 

   Za kemijske analize je bila pripravljena sintetična voda. Vodi iz javnega vodovoda Nürnberg je bila dodana določena količina škodljivih snovi (npr. nitrati, amonij, svinec, nikelj, klor, tetraklormetan, tetrakloreten, atrazin, desetilatrazin, simazin, metazaklor,…). Dodane koncentracije se v tako velikih količinah v normalnih okoliščinah ne pojavljajo v vodi.

   Zaradi takšne ''obremenitve'' vode, so bili rezultati filtra PROaqua 4200 popolnoma brezhibni. Vse analize so bile izvedene po predpisanih DIN standardih.

 

   Tudi za mikrobiološko analizo je bila uporabljena sintetična voda z dodanimi koliformnimi bakterijami in Escherichia Coli bakterijami. Analize so bile izvedene po standardih DIN 38411-K5 in DIN 38411-K6. Vsi rezultati so bili brezhibni.

 

Pojasnilo:

   Vsi mikroorganizmi, ki se nahajajo v vodi, so bili odstranjeni s pomočjo bakterijske membrane proizvajalca SARTORIUS Göttingen. Membrana je bila vgrajena pred samim izhodom vode iz filtra in po vseh ostalih medijih za filtriranje. Zaradi tega je mikrobiologija vode po filtriranju s filtrom PROaqua 4200 ista kot pri normalnem vodovodnem sistemu.

Ta bakterijski filter se koristi med drugim tudi za sterilne filtracije vode, vodnih, toplotno-občutljivih hranljivih in vitaminskih raztopin, serumov, virusnih cepiv, frakcij plazme in encimov.

 

   Po teh podatkih in podrobnih tehničnih podatkih podjetja SARTORIUS, je bakterijska membrana, za uporabo v filtru PROaqua 4200 v ta namen, več kot kvalificirana. Zato se lahko predpostavlja, da tudi filtrirana voda več kot odgovarja vsem zahtevam in predpisom kvalitete in varnosti.

 

   Pri mikrobiološki analizi PROaqua 4200 je bil izveden tudi test kako razmnoževanje bakterij in nastajanje biofilma v napravi in posameznih vložkih vpliva na življenjsko dobo bakterijske membrane. V redni praksi se podobni sistemi zamašijo že po enem tednu, pretok vode pa je zaradi tega onemogočen.

Zaradi omenjenih tehnik filtriranja, uporabe materialov in drugih lastnosti sistema PROaqua 4200, je razmnoževanje bakterij in nastajanje biofilma v bakterijski membrani v veliki meri preprečeno. Celo po 4-mesečni neuporabi filtra, kateremu je še dodana določena koncentracija bakterij, ni bilo opaziti zmanjšanega pretoka. Rezultati mikrobiološke analize vode pa so bili brezhibni.

 

   Od leta 1990 dalje, je izumitelj g. ROLAND BILZ, z raznimi prototipi filtra PROaqua 4200, kontinuirano optimiziral konstukcijo filtra, s čimer je postavil temelje za uporabe takšne bakterijske membrane.

 

   Na podlagi standardov kvalitete za bakterijske membrane podjetja SARTORIUS in na podlagi praktičnega razvoja sistema za pripravo pitne vode PROaqua 4200 lahko zaključimo, da ta filter tudi brez vzdrževanja in regeneracije, v mikrobiološkem smislu, daje brezhibno pitno vodo.

 

Nürnberg, 26.06.1998

 

LGA – Področje ''Proizvodi''

Mikrobiologija in higiena