Voda – živilo št. 1

   Živimo na modrem planetu. Za vse organizme ne tem planetu, rastline, živali in ljudi, voda igra ključno vlogo. Kljub temu se moramo zavedati, da je le majhen delček vode (0,3%) na celotni površini  Zemlje primeren za pitje. To je razlog, da poskrbimo za ohranitev čiste in kvalitetne vode.

   Vsak dan naletimo na opozorila o vse večjem onesnaženju izvirske pitne vode. Zato je nujno potrebna sprememba našega odnosa do narave.

 

Čista, neoporečna pitna voda postaja vedno redkejša.

 

 ˝V današnjem času ima civiliziran človek pretežno dostop le do slabe pitne vode,

zaradi česar se največkrat odvadi na redno pitje vode.

S tem pa povzroča izjemno škodo svojemu organizmu.˝

                                                                               - Viktor Schauberger –

   Zaradi vse večjega onesnaženja izvirov pitne vode, je centrom za oskrbo vode vedno težje ohranjati vrednosti škodljivih snovi v vodi v dovoljenih mejah. Za lastnike privatnih vodnjakov in osebnih sistemov za oskrbo pitne vode, pa je to skoraj nemogoče.

 

   Znanih je le nekaj zdravstvenih tveganj, kot na primer pri nitratih, nitritih, pesticidih (atracin), hormonih, ostankih zdravil, svincu, bakru, fosfatih, kloru itd… ki so rakotvorni, povzročajo neplodnost, funkcionalne motnje živčevja in možganov, poškodbe kosti, motnje pri učenju in koncentraciji, v določenih primerih pa tudi smrt. Še vedno pa je neraziskano kakšen je skupni učinek prisotnih snovi in katere kemijske vezi tvorijo v organizmu.

 

   Zaradi vse pogostejše uporabe antibiotikov v medicini in vzgoji živali, prihaja do velikega povečanja števila bakterij in mikroorganizmov (npr. kriptosporidij), ki razvijajo odpornost na običajne postopke priprave pitne vode kot so kloriranje, ozoniranje in uporaba UV zračenja.  

Zagotovitev kvalitete in osebne zaščite pred onesnaženjem

 

   Skoraj vse jedi pripravljamo ali kuhamo v vodi, operemo sadje in zelenjavo, kuhamo kavo ali čaj,… Kot ˝pitno vodo˝uporabljamo tudi prekuhano vodo, vendar se s prekuhavanjem škodljive snovi ne odstranijo, temveč nemoteno vstopajo v naše telo preko hrane in pijače. Do svojega 60. leta življenja, človek povprečno popije 55.000 litrov vode. Razumljivo je, da pri takšni količini težimo k čim bolj kvalitetni in čisti vodi za pitje.

 

Edini izhod iz takšnega stanja je ekološko osveščen in vesten odnos do narave.

 

   Da bi lahko že danes, ne samo v prihodnosti,  prenehali ogrožati svoje zdravje, je potrebna osebna pobuda pri pripravi svoje vode za pitje. Mnogi se iz tega razloga odločijo za nakup posebnih naprav za pripravo pitne vode.

 

   Izbor je zelo širok in v večini diktiran s ceno, kar pa seveda ni garancija za kvaliteto in varnost. Zato mora biti nakup sistema za pripravo živila ˝številka 1˝  dobro premišljen, kajti zdravje želimo zadržati, ne pa ga poslabšati.