Namizni filtri

Opis:

   Zgornja komora vrčka se polni z običajno vodo iz pipe. Voda kaplja skozi filter, kjer se s pomočjo izmenjevalcev ionov zmanjšuje karbonska trdota.

 

Prednosti:

  • Nizka nakupna cena.
  • Dostopnost.
  • Po končanem postopku dobimo vodo namenjeno za pripravo toplih napitkov, kuhanje in zalivanje rastlin.
  • Dodano aktivno oglje lahko odstrani tudi okus po kloru in njegovih spojinah

Slabosti:

  • Filter ne more odstraniti težkih kovin kot so npr. baker in svinec.
  • Ker ni pritiska, molekule vode v večini potujejo okrog granul, in ne skozi njih, zato je filter manj učinkovit.
  • Nadomestne vložke je potrebno redno menjati vsak mesec ali po pretočenih 100 - 150 litrih. Biologi in higieniki pa opozarjajo na kontaminacijo filtra že po petih dneh.
  • Pri modelih, kjer so vložki ves čas potopljeni v vodo, je povečano nastajanje glivic, saj se le-te v vlažnih pogojih hitreje razvijajo.
  • Počasnost.
  • Namizni filter ni možno uporabiti za filtriranje katerekoli vode (higiensko vprašljivega porekla) za pripravo vode za pitje, temveč mora biti iz javnega oskrbovalnega sistema, katera je mikrobiološko varna.

 

ZAKLUČEK: Namizni filtri NISO primerni za proizvodnjo življenjsko pomembnega živila – vode.