Sistemi za destilacijo

Opis:

   Pri destilaciji se običajna voda greje tako dolgo, dokler ne izpari, ter se po kondenzaciji zbira v odrejenih sprejemnikih.

 

Prednosti:

   • Destilirana voda je najboljša kot procesna voda (za lekarne, akumulatorje, likalnike, itd.).

 

Slabosti:

  • Pri destilaciji izparevajo lažje hlapljive sestavine (klor, benzen, topila, itd.) pred vodo. Da te snovi ne bi prišle nazaj v vodo, je na izhodu filter z ogljem, ki ima omejeno kapaciteto, ter ga je potrebno pogosto menjavati.
  • Za proizvodnjo 1 litra destilirane vode se potroši približno 1 KWh elektrike.
  • Filtracija poteka približno eno uro, odvisno od vrste sistema.
  • Vrednost pH proizvedene vode je 4, kar je zelo kislo. Takšna voda ni priporočljiva za ljudi, še posebej tiste z acidozo (zakisanost organizma).
  • Destilirane vode ni možno ponovno oživiti,
  • Sistemi so dragi, kakor tudi njihovo vzdrževanje.

 

ZAKLJUČEK: Demineralizirana voda, proizvedena s pomočjo destilacije, NI primerna za pitje.

 

Vse kar je tehnično izvedljivo, ni vedno sprejemljivo za nas ljudi…“